Govor

Pa ja se nadam da ćete vi jednog dana predsjedavajućeg dovesti ovdje na sjednicu Doma naroda onako kako bi to trebalo biti prema Poslovniku, ali suština jeste da mi danas uputimo vrlo jasnu poruku iz državnog parlamenta i Vijeću ministara BiH da čuva Dejtonski mirovni sporazum i Ustav. Da uputimo jasnu poruku međunarodnoj zajednici da ne toleriše ovakve ratnohuškačke izjave ubuduće, jer je to nedopustivo, bolje je da na vrijeme na to upozorimo, ali isto tako da skrenemo pažnju ovdje i u Domu naroda da je vitalni nacionalni interes svih naroda i građana u BiH mir i sigurnost. Da bismo očuvali mir i sigurnost treba da čuvamo i ustavni poredak BiH i bez obzira ko pripada kojoj političkoj partiji, moramo naći i snage i mudrosti da upozorimo one koji ovako