Govor

Kolega Bećiroviću, minut i po ste probili vrijeme, molim Vas. Dakle, ne sporim da postavite pitanje, ali u okviru vremena.