Govor

Ima još vremena, dakle niko ne može uništiti državu BiH, to nije pošlo za rukom ni Slobodanu Miloševiću sa oružjem četvrte oružane vojne sile, a sigurno neće poći ni Dodiku. Međutim, takva ekstremna politika Dodikova može ugroziti mirovni proces i to je ono što je opasnost, to je ono na šta moramo upozoriti. Nazivanje RS državom je direktan poziv na ubijanje države BiH, to ubuduće treba tretirati i u domaćoj i u međunarodnoj javnosti kao jednu ratnohuškačku izjavu nema drugog termina za takav način ...