Govor

Moja molba samo, vrijeme je prekoračeno, da se držite vremena.