Govor

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 11. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti, predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Kancelarije za reviziju institucija BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji redovno prate naš rad. Sjednici, prema informacijama službe, prisustvuje 14 delegata – 4 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog, 5 iz srpskog naroda, što znači da imamo kvorum za rad i punopravno odlučivanje. Kao što je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa članom 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 11. sjednicu Doma naroda upućeni dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Denis Bećirović za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, Zorana Tegeltiju; delegat Zlatko Miletić za Savjet ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i delegatkinja Dušanka Majkić za Savjet ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora i Ministarstvo bezbjednosti BiH. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika ove najave dostavljene su i predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom RTV sistemu, servisu BiH radi obezbjeđenja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi postavljanje usmenih delegatskih pitanja i davanje odgovora. Riječ dajem gospodinu Denisu Bećiroviću.