Govor

Ok, hvala svim zastupnicima koji su postavili pitanje. Ne vidim nikoga ispred Vijeća ministara koji se javlja da da ovaj odgovor, dakle, zastupnici će vjerovatno imati pravo ponoviti ova pitanja. Zastupnik Arnaut komentar na činjenicu da nema niko da da odgovor. Izvolite.