Govor

Hvala predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. I kako reče Saša, ja ću iskoristiti prisustvo novinara i direktan prenos da bi postavila svoje poslaničko pitanje, mislim da ministar prometa i komunikacija nije tu, ali evo vidim da je tu zamjenik, pa se nadam da ću dobit odgovor na pitanje. Naime, nemam običaj da nečije pojedinačne i lične probleme iznosim pred ovim Parlamentom, al' obzirom na potpuni nedostatak empatije prema običnom čovjeku i nepoštivanje odluka, znači, Vijeća ministara od strane ministra, osjećam potrebu da ovdje iznesem svoje poslaničko pitanje. Naime, naša sugrađanka Zineta Altumbabić dvadeset godina vodi borbu za svoja radnička prava, u toj borbi ishodila je i odluku Ustavnog suda kojom se nalaže da se postupak koji ona vodi okonča, a radi se o vraćanju na posao, obzirom da je radila u kontroli letenja na Aerodromu Tuzla. Obratila se i komisiji za ljudska prava, Zajedničkoj komisiji za ljudska prava koje je donijela zaključak da se, dakle, zaduži Vijeće ministara da riješi njen problem, a samo Vijeće ministara je, dakle, donijelo akt kojim se, u kojem se kaže – da se zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da na temelju analize sudskih odluka i preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH pripremi i dostavi izvještaja Vijeću ministara i na razmatranje prijedlog za rješavanje radno-pravnog statusa podnositeljice predstavke. Ovaj akt je, datira od 31.03.2021. godine, znači ovo je skoro godina dana. Dakle, o provođenju presuda Ustavnog suda nema rasprave ni dileme, presude Ustavnog suda se moraju provesti. Predsjedavajući Vijeća ministara je već kažnjen novčanom kaznom do 500 maraka zbog toga što nije proveo presudu Ustavnog suda. Pravobranilaštvo se, naravno, uključilo u proces i Pravobranilaštvo umjesto da insistira na provođenju presude Ustavnog suda upušta se u meritum spora i .../zastupnica se upozorava na vrijeme/... donijet je zaključak da se ponovo očituje gospodin Tegeltija da li je postupljeno po presudi Ustavnog suda pod prijetnjom sledeće kazne. Ja nisam dobila odgovor na svoje poslaničko pitanje koje sam dostavila još 09.11.2021. godine i zbog toga postavljam ovo usmeno poslaničko pitanje, ukoliko mi se danas ne odgovori, naravno, molim pismeni odgovor.