Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. I moje zastupničko pitanje danas odnosi se na kupoprodajni ugovor poslovnica Sberbanke u BiH. Naime, svjedoci smo da se zbog agresije Rusije na Ukrajinu i ekonomskih sankcija, koje su izrečene od strane, rekao bih, nikad jedinstvenije međunarodne zajednice da je pod udar došao i bankarski sektor u vlasništvu ili u vezi sa Ruskom Federacijom. I moram odma reći da je pohvalno što su i naše vlasti reagirale kako bi zaštitile klijente i uopšte zaštitili finansijske tokove u BiH. Bili smo u prilici iz medija saznati kako su entitetske agencije za bankarstvo preuzele upravljanje Sberbankom BiH, poslovnicama Sberbanke u BiH 27. februara 2022. godine. Na isti način smo saznali da je već 01. marta ASA Banka kupila Sberbank BiH u Federaciji, a 02. marta Nova banka u vlasništvu kompanije MG Mind iz Mrkonjić Grada kupila je Sberbanku Banja Luka. Na samom početku želim nedvosmisleno istaći kako potpuno podržavam pristup entitetskih agencija za bankarstvo, koje idu u pravcu jačanja domaćeg bankarskog sektora. Naravno, to ni na koji način ne znači da podržavam potpuno odsustvo transparentnosti i eventualne nezakonitosti koje su iz ovakvog ekspresnog postupka mogle proizaći. Želio bih jasno istaći da je danas cilj mojih pitanja ustvari da rasvijetlimo o čemu se tu radi, da dođemo do odgovora koji će nam poslužiti da skinemo eventualnu sumnju sa ovog postupka ili da utvrdimo šta se tu zaista desilo i zbog toga ću postaviti nekoliko pitanja predsjedavajućem Vijeća ministara, entitetskim vladama i agencijama za bankarstvo, naravno sva ova pitanja ću u pisanoj formi dostaviti i očekujem odgovore. Želja mi je, dakle, da rasvijetlimo kompletan postupak koji je dosad obavijen velom tajne i samim tim baca sumnju na kupoprodajni ugovor. Svjestan sam i ograničene nadležnosti Vijeća ministara i ne očekujem uopšte da mi danas daju bilo kakav odgovor, ali bih volio da se uključe i oni i da zatraže i dođu do pune informacije, možda će njima biti lakše nego nekim drugima. Naravno, da se ključno pitanje koje sam dostavio u pisanoj formi odnosi na entitetske vlade i, a i entitetske agencije za bankarstvo. Prvo što od njih tražim je da me izvijeste ko je donio odluku o prodaji i kome je uplaćen novac od tog ugovora? Od entitetskih agencija za bankarstov, ovaj, dakle očekujem da, da, da, da daju ove odgovore, a onda bih posebno odvojio i želio da mi odgovore, tražim punu informaciju u kojem postupku i kako su došli do kupca i zašto je to bilo toliko hitno kad su već obe agencije preuzele upravljanje nad tim bankama? Posebno želim odgovor od Federalne vlade i Agencije za bankarstvo da li je u opciji uopšte bila Union Banka kao banka u većinskom vlasništvu Federacije BiH, ako jeste zašto je eliminirana, ako nije zašto nije bila u opciji, te koja je postignuta kupoprodajna cijena? Posebno me interesira da mi Federalna vlada i Agencija za bankarstvo odgovore da li je tačno da je na dan, samo dan nakon kupoprodaje .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... ASA Banka prodala obveznice Federacije, dio ili cijeli iznos koji joj bio u posjedu Sberbanke, te da je jedan dio tih obveznica kupila Union Banka, koja je u većinskom vlasništvu Federacije? Ako je to tačno da li je taj iznos približan iznosu cijene koju je ASA Banka .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... platila za kupovinu Sberbanke? Navodno se radi o iznosu od 14,5 i 15 miliona, što bi praktično značilo da je Sberganka kupljena vlastitim novcem uloženim u federalne obveznice. Kad je već došlo do kupoprodaje zašto Vlada nije tražila da Union Banka kao banka u njenom većinskom vlasništvu kupi Sberbanku te tako praktično za iznos od 14,5 miliona, koliko je navodno platila za dio obveznica, postane vlasnik svih .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... svih 50 miliona obveznica Federacije koliko je u posjedu Sberbanke? Dakle, očekujem precizne odgovore i ne prihvatam odgovor koje su dali nekim medijima i novinarima, koji su se raspitivali, da je to stav međunarodne zajednice, diplomatskog kora, iz pristojnosti neću da govorim .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... o kome se radi i iz korektnosti prema tim ljudima, jer bez obzira ko je tražio to nema pravo od nas tražiti bilo kakve ... Dakle, hvala na toleranciji, a pisana su pitanja otišla i očekujem odgovore.