Govor

Hvala. Idemo dalje, riječ dajemo zastupniku Mirku Šaroviću. Izvolite. Gospodin Šarović nije trenutno prisutan. Naredni zastupnik koji je... ima namjeru da postavi usmeno pitanje je Nenad Nešić. Da li je prisutan? Nije. Riječ dajem zastupniku Nerminu Nikšiću. Izvolite.