Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Nažalost, dva ključna, dvije ključne osobe u Vijeću ministara za rješavanje problema legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, predsjedavajući Tegeltija i ministrica Gudeljević, nisu na sjednici i zbog toga ću ja samo obrazložiti šta sam htio da ih pitam, a to isto uraditi na narednoj sjednici. Dakle, u maju prošle godine, dakle, saće bit godinu dana kako sam imao sastanak sa predsjedavajućim Tegeltijom na temu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, to je jedan od sastanaka koji mi je zasta dao nadu da će se ovaj proces ubrzati i na neki način i jeste. Predsjedavajući Tegeltija je sazvao hitnu sjednicu Vijeća ministara, koje je imenovalo nedostajućeg člana Komisije za suzbijanje i zloupotrebe opojnih droga, koja ima svoju veoma važnu ulogu u izmjeni zakona. Međutim, osim tog imenovanja u ovih godinu dana se nije desilo ništa. Ministrica Gudeljević je ta koja treba da sazove konstituirajuću sjednicu ove Komisije, ta Komisija da predloži izmjene u zakonu, a mi da ih usvojimo. Meni uopšte nije jasno zašto jedna ovako važna tema, dakle, legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, oko koje postoji opšti politički koncenzus stoji tako dugo vremena i to sam hito da pitam predsjedavajućeg i da iskoristim, da ne kažem zloupotrijebim televizijski prenos da on obeća da će pokrenuti ove procese, jer ja znam da to nije njegova direktna odgovornost, ministrica treba da vodi ovaj proces, ali on je ipak kapiten tima, on je šefa Vijeća ministara i ne može, ne mogu ja zaista da postavim pitanje bilo kome drugom. Dakle, obrazložio sam šta je pitanje, ovaj, očigledno danas odgovor neću dobiti, a ja ću ga ponavljati sve dok se kanabis ne legalizuje.