Govor

Izvorna nadležnost države nije zdravstvo, ali postoje dvije veoma važne teme gdje je nezamjenjiva uloga Vijeća ministara, a tiče se zdravlja ljudi u BiH. Jedna je legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, koja se isključivo može napraviti ovdje na državnom nivou. A druga je pristupanje Eurotransplantu koje je izuzetno važno i taj proces porazno sporo traje, zapravo zadnja aktivnost je učinjena, prema mojim informacijama, prije 11 godina. Mene je interesovalo i htio sam razgovarati na ovaj način sa predsjedavajućim Vijeća ministara po pitanju ove dvije teme. Znam da je Vijeće ministara nedavno učinilo jedan mali korak naprijed ka legalizaciji kanabisa time što je otklonilo jednu tehničku prepreku, a to je Komisija za sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, koja nije bila u punom sazivu, Vijeće ministara je nadopunilo taj saziv i sad je mene interesovalo koja je naredna dinamika i u kojoj mjeri je predsjedavajući Vijeća ministara uključen kao neko ko, za koga znam od ranije da je prijatelj ove inicijative, zagovornik legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. S druge strane kad je Eurotransplant u pitanju sedam je koraka koje jedna država treba preći da bi ljudi iz BiH bili u mogućnosti da ostvare pravo na transplantaciju kako to Eurotransplant omogućava. To je pitanje za mnoge života i smrti i zbog toga prvi korak, koji mi nikad nismo napravili, a to je obično pismo namjere prema Eurotransplantu da država BiH želi da omogući svojim građanima i na ovaj način i da jačamo transplantacijsku medicinu unutar BiH, to, taj prvi korak nikad nije urađen. Mene interesuje – Zašto i šta je u ovom mandatu učinjeno po tom pitanju? A ja koliko znam nije ništa, volio bih da informacija koju imam nije tačna.