Govor

Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege moje pitanje je također upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara, s obzirom da ga nema, ja zaista očekujem u što skorijem, što kraćem roku odgovor na ovo pitanje, a s obzirom na njegov i sadržaj mislim da i nije ni moguće ... da se odgovori u pisanoj formi. Naime, moje pitanje glasi – Kojim je rukovodiocima, dakle direktorima i zamjenicima direktora, onda upravnim i nazdornim tijelima agencija i drugih upravnih organizacija, čija su imenovanja u nadležnosti Savjeta ministara, u ovom trenutku istekao mandat? Dakle, molim da mi se dostavi tabelarni pregled imenovanih lica iz nadležnosti Savjeta ministara kojim je mandat istekao, a koji još uvijek vrše funkciju za koju su bili imenovani, uključujući i datume isteka mandata, kao i pregled imenovanih lica kojima će mandat isteći tokom 2022. godone. Zašto ovo pitanje, molim mogućnost za kratak komentar. Potpuno, ko prati političku situaciju, jasno je čiji kadrovi, a naravno i zbog čega, se već godinama štite u, na odgovarajućim pozicijama, iako je nekima od njih dvije, tri, pa i više godina istekao mandat. Vrlo će to biti zanimljivo posmatrati u kontekstu ovih nekih aktuelnih događanja. Međutim, želim da kažem u ovom trenutku da ukažem na nekoliko tih koji po mom mišljenju spadaju u kategoriju bizarno, posebno bizarno ako se posmatra iz ugla nekih koji sebe vole nazivati zaštitnicima države i vladavine prava. Naime, mi imamo određene agencije koje na engleskom kad ih izgovorite imaju u svom nazivu onaj, onu čuvenu riječ intelidžens/intelligence, pa imamo tu isteke mandata u trajanju više godina, što je još bizarnije, svi znamo da nemamo ni adekvatne škole za tako neka imenovanja. Znači, puno je tu situacija, evo recimo i o agenciji jednoj, odnosno službi koja ima obavezu po zakonu da se bavi upravo upravljanjem ljudskim resursima, pričam o Agenciji za držanu službu, kojoj je također istekao mandat i ko je pratio pažljivo revizorske izvještaje koji su nam danas na dnevnom redu vidjećete da i tu imamo egzaktno kršenje zakona. Treća stvar koju želim da ukažem, mi imamo situaciju da je jedan, jedno nadzorno tijelo istekao mandat 2010. godine, da imamo neko privremeno tijelo koje traje već, ne znam, osam godina u statusu privremeno. Prema tome, to je sve zajedno kad dobijemo ovaj tabelarni prikaz, nadam se, jedna lijepa slika nekakve države koju neko misli da se ovako pravi. Hvala lijepo.