Govor

Hvala gospodinu Šaroviću. Nema predsjedavajućeg Savjeta ministara, nema odgovora danas. Riječ ima gospođa Snježana Novaković-Bursać, takođe pitanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara.