Govor

Hvala gospodinu Glavašu. Nema ministarke civilnih poslova, ima li zamjenik? Nema ni zamjenika. Insistiraćemo gospodine Glavaš na pismenom odgovoru, je li tako. Nije tu gospodin Zukan Helez jer se nalazi na ovom sastanku sa NATO delegacijom, ukoliko stigne do kraja ovoga daćemo mu riječ. Naredni riječ ima gospodin Mirko Šarović, pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara. Izvolite.