Govor

Hvala gospodine Osmanoviću. Nema ministra spoljne trgovine i zamjenika, odgovor će biti dostavljen, gospodine Osmanoviću, pismeno. Riječ ima narodni poslanik Vlatko Glavaš, pitanje ministarki civilnih poslova. Izvolite.