Govor

Hvala predsjedavajući. Ma nedopustivo je da ne prisustvuju ministri ovdje ovoj sjednici, pogotovo imamo zamjenike ministara trebalo je bar njih ovdje poslati. Moje poslaničko pitanje, kao što ste kazali, se odnosi na Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno ministru Staši Košarcu. Vijeće ministara BiH na 32. sjednici, održanoj 08.04.2021. godine, pokrenulo je proceduru imenovanje sedam članova Komisije za koncesije BiH i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za provođenje procedure. Šta je ministar uradio za više od godinu dana u provođenju predmetne procedure za imenovanje sedam članova Komisije za koncesije BiH, na osnovu kojeg propisa ste, ako je tačno da ste mimo zaključka Vijeća ministara BiH, poništili javni konkurs za imenovanje sedam članova Komisije za koncesije BiH, u kojoj fazi je trenutno pokrenuti postupak za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH, kada namjeravate završiti započeti postupak i ponovo objaviti javni konkurs za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH? Da li ste svjesni činjenice, da li ste svjesni činjenja, odnosno ne činjenja i da li ste time uticali na provođenje Odluke Ustavnog suda BiH od 16.07.2021. godine kojom je naloženo Komisiji za koncesije BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci izvrši djelimičnu odluku Ustavnog suda BiH, te obavijesti Ustavni sud BiH o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja te odluke, kada je opće poznato da je trenutnim članovima Komisije za koncesije već davno istekao mandat i da postoji nepopunjenost iste u skladu sa važećim zakonom, te nemogućnosti rada i odlučivanja? Hvala, zamolio bi bar da se pismeno dostavi odgovor.